• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

دفتر هماهنگی اقتصادی ایران و سوریه

با مطالعه رزومه عملکرد دفتر هماهنگی اقتصادی ایران و سوریه مارا بهتر بشناسید.

اهم فعالیت های اقتصادی :
?دفتر اقتصادی ایران در حلب ?

اهم فعالیت ها :

✅اخبار روزانه وتحولات اقتصادی سوریه
✅مناقصات روزانه شرکت های خصوصی و دولتی سوریه
✅بازدید ومعرفی شهرک های صنعتی سوریه
✅برقراری ارتباط با کارخانه جات در سوریه
✅ایجاد وکشف فرصت های سرمایه گذاری در سوریه
✅تحقیقات وبررسی منابع طبیعی ومعدنی سوریه
✅مطالعه وبررسی بازار سوریه
✅خدمات قابل صدور برای افراد حقیقی وحقوقی ایران در سوریه
✅برقراری ارتباط بین تاجران سوریه وایران
✅همراهی هیآت های ایرانی و سوری
✅مشاوره در مورد ورود به بازار سوریه
✅تهیه زمینه مناسب برای سرمایه گذاران ایرانی در سوریه
✅تسهیل مسافرت هیآت های اقتصادی به سوریه
✅معرفی خدمات صادرات از اتاق بازگانی مشترک ایران و سوریه
✅معرفی کالا ایرانی در سوریه
✅انجام تحقیقات وبررسی نقاط ضعف وقوت کالا ایران در بازار سوریه
✅معرفی انواع شرکت در سوریه
✅ثبت برند وشرکت های تجاری در سوریه
✅تشکیل گروها و شبکه های اجتماعی،معرفی ،اخبار ،تحولات سوریه
✅مشاوره در زمینه مقرارات صادرات و واردات سوریه
✅پاسخ دهی ، مشاوره و توضیح نکات مبهم مخاطبان در مورد سوریه
✅ارائه محصول در نمایشگاه دائمی در شهرهای مختلف کشور سوریه
✅راه اندازی غرفه صنعت در نمایشگاه های تجاری سوریه
✅حضور فعال و تعاملی در رسانه های اجتماعی
✅حضور در رویدادهای شبکه صنعت و ایجاد روابط خوب با خریداران در سوریه
✅ارتباطات با تجار و شرکت های سوری که سبب می شود تا محصول و خدمات شما در کمترین زمان به بازار خود راه پیدا کند

برای شناخت بهتر ما لطفا رزومه ما را دانلود و مطالعه بفرمایید
Download