رئیس جمهور سوریه، دستور تمدید معافیت لوازم تولید و مواد اولیه صنعت داروسازی از همه تعرفه های گمرکی و مالیات را صادر نمود

رئیس جمهور سوریه، دکتر بشار اسد دستور شماره ۲۵ مبنی بر تمدید احکام دستور شماره ۱۴ سال ۲۰۲۰ تا ۳۱/۷/۲۰۲۲ را صادر کرد.

بر اساس دستور شماره ۱۴ سال ۲۰۲۰، نیازهای تولید و مواد اولیه صنعت داروسازی از همه تعرفه های گمرکی مشخص شده در لیست تعرفه های گمرکی دستور شماره ۳۷۷ سال ۲۰۱۴ و همه تعرفه ها و مالیات دیگر برای یک سال معاف می شوند.

(منبع سایت آژانس خبری سانا)