در این پروژه ، سبزیجات مختلف زمستانی و تابستانی را با اسفاده از آبیاری قطره ای و بدون استفاده از سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی تولید میکنند.

درختان زیتون و انگور کاشته شده در زمین این پروژه از خدمات ارائه شده برای رسیدن به یک محصول ارگانیک بهره مند میشوند.

افراد درگیر در پروژه عنوان کردند که هدف این پروژه تولید مواد غذایی پاک برای حفظ سلامت، تشویق بازگشت به کشاورزی ارگانیک، دستیابی به منبع درآمد اضافی و ایجاد فرصت های شغلی برای افرادی که دوست دارند در زمینه کشاورزی کار کنند.

(منبع سایت آژانس خبری سانا)