نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی حلب سوریه از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل هتل شیراتون حلب برگزار میشود

دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه از فعالان حوزه پزشکی دعوت مینماید تا از نمایشگاه تخصصی بین المللی دندانپزشکی و آزمایشگاهی همراه کنفراس دندانپزشکی کشور سوریه بازدید نمایند.

این نمایشگاه بعنوان فرصت کم نظیر در حوزه پزشکی فراهم می آورد و ۳۰ شرکت در زمینه‌ای دندانپزشکی و آزمایشگاهی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

ساعت شروع نمایشگاه دندانپزشکی وآزمایشگاهی وکنفرانس دندانپزشکی ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۹:۰۰ میباشد.

شایان ذکر است که دفتر اقتصادی ایران در حلب همانند روال سابق در این نمایشگاه غرفه فعال دارد و میزبان شرکت های ایرانی و سوری و همچنین مکان مناسبی برای جلسات B2B خواهد بود.

 

نمایش بصورت تمام صفحه