از ابتدای امسال تا پایان سپتامبر، سازمان اقتصاد و تجارت خارجی استان حمص ۶۴۸ مجوز واردات به ارزش ۷۳۹ میلیارد لیر سوریه(حدود ۲۱۱ میلیون دلار) را صادر کرد. این امر حاکی از افزایش نرخ واردات این استان نسبت به سال گذشته که بالغ بر ۵۳۹ مجوز واردات به ارزش ۳۲۱ میلیارد لیر سوریه (حدود ۹۲ میلیون دلار) بوده است. می شود.

این واردات شامل مواد اولیه، مواد غذایی، خوراک دام و طیور، تجهیزات، لوازم و ماشین آلات کشاورزی، واکسن ها و بذرهای کشاورزی بوده است.

(وزارت اقتصاد و تجارت خارجی)