در حال حاضر برای سفر به کشور سوریه هموطنان عزیز ایرانی نیاز به اخد مجوز سفر به سوریه دارند که دفتراقتصادی این افتخار را دارد که برای سفرهای تجاری مجوز لازم را تهیه مینماید.

یادآور میشویم که درصورت درخواست مسافر، مهر ورود و خروج به کشور سوریه در پاسپورت عزیزان درج نخواهد شد. البته برای این موضوع باید قبل از سفر با دفتراقتصادی ایران در حلب سوریه هماهنگ شده باشد.