علیرضا زاکانی شهردار تهران مجددا بر اهمیت کشور سوریه در محور مقاومت وایستادن مستمر ایران در کنار این کشور تاکید کرد.

وی آمادگی ایران برای ارائه تمام تجریبات در تمام حوزه ها به سوریه اعلام کرد.

در این دیدار دکتر شفیق دیوب سفیر سوریه در ایران گفت: شهرداری تهران امکانات و برنامه های سنجیده و بسترهای گسترده ای در زمینه توسعه اجتماعی دارد و طرف سوری می تواند از آن بهره مند شود، دیوب پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین شهردارهای دمشق و تهران به هدف توسعه برنامه های همکاری آتی فیمابین را داد.

زاکانی از شهردار دمشق دعوت کرد تا برای آشنایی با ظرفیت‌های موجود و بررسی راه‌ها و مکانیسم‌های همکاری احتمالی به تهران سفر کند.

دیوب نیز با تاکید بر اینکه دشمنان سوریه از طریق تروریسم و تجاوز نتوانستند اراده خود را بر آن تحمیل کنند و برای تحقق اهداف خود به تروریسم اقتصادی متوسل شدند.

وی بر اهمیت همکاری دو پایتخت دو کشور دوست به ویژه در زمینه توسعه و بازسازی، که منافع هر دو طرف را تامین می کند و به نفع مردم دو کشور که در معرض تحریم های ناعادلانه و غیر قانونی قرار دارند، تاکید کرد.

(خبرگزاری ایسنا)