در جلسه کمیته تجاری همکاری های مشترک تجاری ایران و سوریه با معاون وزیر تجارت سوریه سه بند از پیشنهادات گمرک جمهوری اسلامی ایران توسط مهندس کاخکی مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل که بعنوان نماینده گمرک ایران و عضو کمیته تجاری وزیر صنعت و معدن و تجارت را در این سفر همراهی می‌کند تحت عنوان :

  1. تشکیل اتحادیه گمرکی ایران، عراق و سوریه
  2.  تبادل الکترونیکی اطلاعات
  3. برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان گمرک سوریه

مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

(منبع:گمرک جمهوری اسلامی ایران)