یک پروژه برای شیرین سازی آب دریا و انتقال آب رودخانه الفرات به دمشق و مناطق جنوبی کشور

نخست وزیر سوریه، حسین عرنوس از وجود یک پروژه دولتی بزرگ برای شیرین سازی آب دریا و انتقال آب از رودخانه الفرات به دمشق و منطقه جنوب خبر داد.

زیرا تامین آب به دلیل کمبود آب زیرزمینی و کمبود باران سخت است. علاوه بر نیاز دولت به سرمایه گذاری در حوزه انرژی جایگزین برای تولید برق، بخش خصوصی را به مشارکت در این زمینه دعوت کرد.

(منبع سایت خبری الوطن)