• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سالگرد آزاد سازی حلب

در سالگرد آزاد سازی حلب ، ازسرگيری فعاليت 675 کارخانه و کارگاه صنعتی و مزایای بزرگ برای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی شیخ نجار ، حلب.
ادامه مطلب