• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

اخبار کوتاه اقتصادی سوریه

 امروز دومین جشنواره عسل سوریه با حضور 34 کندوکار از بخش‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان (عسل غذا ، دارو و درمان است) برگزار شد
ادامه مطلب