• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰
۳۸ پروژه بازسازی مناسب برای سرمایه گذاری در بخش فرصت های سرمایه گذاری در سوریه اضافه شد
لیست نمایشگاه های سوریه از شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۰ بروزرسانی شد
اطلاعات تجاری و لیست تجار سوری در سایت بروز شد.آخرین بروزرسانی : نمایشگاه پوشاک
بخش مناقصات کشور سوریه بصورت اعلام روزانه راه اندازی شد.
بخش اخبار اقتصادی کشور سوریه بصورت اعلام روزانه راه اندازی شد.
سایت دفتر هماهنگی اقتصادی ایران و سوریه راه اندازی شد.