اقدامات لازم برای كاهش اثرات جنایت قطع آب شرب مردم این شهر توسط نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست های مزدور آنان
ادامه مطلب