ورود یک هیات عراقی به دمشق، برای متحد کردن مواضع برای دستیبای به حقوق آبی سوریه و عراق
ادامه مطلب