خاموش کردن آتش سوزی که حدود 25 هکتار گندم در شهر سحم الجولان در حومه غربی درعا را تحت تأثیر قرار داد
ادامه مطلب