اخبار کوتاه اقتصادی سوریه : فروش شرکت سیمان عمران در " قنیطرا " از 19 هزار تن فراتر رفت و عملیات فروش در تعطیلات ادامه دارد
ادامه مطلب