دكتر فيصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه بر ضرورت همکاری و همبستگی بین اعضای جنبش عدم تعهد برای مقابله با چالش های پیشروی کشورها تاکید کرد.
ادامه مطلب