با بازگشت مردم به خانه ها و روستاهای خود در شهر المیادین، ​​که در حومه شرقی دیرالزور قرار دارد، پس از آزادی از تروریسم در اواخر سال 2017،    همه ی خدمات رسانی های اولیه انجام شده است.
ادامه مطلب