سازمان غلات سوریه: ایجاد آسیاب‌های جدید و بازسازی آسیاب‌های آسیب دیده برای افزایش تولید و صرفه جویی در هزینه ها در 2020
ادامه مطلب