بانک کشاورزی در طرطوس پرداخت پول برای جبران خسارت به کشاورزانی که محصولات مرکبات آنها در جریان موج گرما که در
ادامه مطلب