آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ۱۹ آوریل ( ۳۰ فروردین)
ادامه مطلب