یک شرکت اتوبوسرانی اردنی از آغاز سفرهای روزانه از امان به دمشق و بالعکس پس از بازگشایی  گذرگاهای زمینی  بین اردن و سوریه خبرداد
ادامه مطلب