رئیس اتاق بازرگانی حلب از آقای سعید محمد خان سفیر جمهوری پاکستان در دمشق به همراه سرکنسول پاکستان و مسئول اداره تجارت در دمشق استقبال کردند.
ادامه مطلب