فرزاد پیلتن گفت ایران در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان کالا به سوریه قرار دارد، سهم ایران از بازار سوریه فقط 3 درصد است.
ادامه مطلب