قیمت آهن ساختمانی در سوریه طی سه ماه 55 درصد افزایش یافته است ،و بازار جدید سوریه (آهن دست دوم) یک میلیون و 300 هزارلیر در هر تن
ادامه مطلب