آغاز به کار نمایشگاه مدیا اکسپو سوریه تبلیغات و چاپ (Media Expo Syria) روز پنج شنبه 29 مهر ماه در محوطه شهر نمایشگاهی شروع شد .
ادامه مطلب