معاون وزیر امور خارجه سوریه با تأکید بر اینکه دمشق از اتحادیه عرب خارج نشده است، گفت :درحال حاضر ۱۴ سفارت عربی در این کشور فعالیت دارند.
ادامه مطلب