یک جشنواره ادبی ارزش های شهادت و شهدا را در سالروز شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و همراهانشان گرامی می دارد
ادامه مطلب