نشست همفکری و راهکارهای ارتباط موثرتر بخش اقتصادی ایران در حلب سوریه با رییس و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی استان حمص
ادامه مطلب