فعالیت صد و سی و یکمین دوره جشنواره خرید «ساخت سوریه» با حمایت اتاق صنایع دمشق و همکاری استانداری ریف دمشق و اتاق بازرگانی ریف دمشق با حضور حدود ۸۰ شرکت صنعتی ملی روز پنجشنبه دوم دی ماه در شهر …
ادامه مطلب