در جلسه اتاق بازرگانی حلب با فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در حلب در ابتدای سال جاری، مجموعه‌ای از توصیه‌ها
ادامه مطلب