اتاق صنعت دمشق، با سفیر هند در دمشق با هدف تقویت روابط بین دو کشور هند و سوریه و جذب سرمایه گذاری های صنعتی به سوریه نشستی را برگزار کردیی
ادامه مطلب