• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

سفر هیئت صنعتی عراقی به سوریه

هیئت اعزامی از طرف وزارت صنعت و معادن عراق در دیدار با رئیس اتاق صنعت دمشق  ، دکتر سامر الدبس و اعضای هیئت مدیره آن در مقر این اتاق در دمشق
ادامه مطلب