دومین نمایشگاه فروش مستقیم کالاهای ساخت سوریه توسط اتحادیه صادر کنندگان و واردکنندگان عرب در شهرک نمایشگاهی بین المللی بغداد برگزار شد.
ادامه مطلب