اتحادیه اروپا از فردا برای محصولات آهن و فولاد وارداتی از ترکیه عوارض وضع میکند
ادامه مطلب