وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که UBAF به دلیل نقض تحریم های اعمال شده علیه سوریه با اجرای معاملات مالی
ادامه مطلب