اتحادیه داروسازان در تلاش است تا کارخانه برای تولید سرنگ در حومه دمشق راه اندازی کنند.(فرصت سرمایه گذاری)
ادامه مطلب