نمایشگاه تخصصی صادرات پوشاک، منسوجات "ساخت سوریه" امروز پنج شنبه، ۱۴ بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی دمشق به مدت چهار روز برپا خواهد شد.
ادامه مطلب