عضو دفتر اجرایی اتحادیه صنعتگران طرطوس گفت: از ابتدای سال 2021 تا به امروز 62 واحد تولیدی در شهرک صنعتی طرطوس مجوز گرفته است.
ادامه مطلب