این کنفرانس که توسط این اتحادیه با همکاری و هماهنگی فدراسیون های عربی صنایع شیمیایی، فناوری اطلاعات، استاندارد ها برگزار خواهد شد
ادامه مطلب