بشار اسد، رئیس جمهور سوریه اتحادیه مهندسین عرب به ریاست «عادل الحدیثی» دبیرکل این اتحادیه را در دمشق به حضور پذیرفت.
ادامه مطلب