دکتر سامر علوان(سیاره آبی)، گفت: کار اجرایی نیروگاه انرژی خورشیدی 100 کیلوواتی برق در شهرک القریا در سویدا و آغاز شده است.
ادامه مطلب