شرکت های  خدماتی به اجرای کارهای احداث و بازسازی زیرساخت ها در دو منطقه صنعتی الحلس و الحرفیه در شهر خان ارنبه در استان قنیطره ادامه می دهند
ادامه مطلب