گزینه‌های روی میز سوریه برای حل بحران سوخت.طرح خاک‌خورده احداث پالایشگاه الفرقلس سوریه را می توان احیا کرد
ادامه مطلب