احسان عبدالجبار ، وزیر نفت عراق از "نزدیک شدن به توافق" برای واردات گاز از سوریه خبر داد
ادامه مطلب