احمد اسدزاده، معاون وزیر نفت گفت: در وزارت نفت، آمادگی کامل برای همکاری با کشور‌های منطقه و کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس داریم.
ادامه مطلب