• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰
اخبار کوتاه اقتصادی سوریه

اخبار کوتاه اقتصادی کشور سوریه

اداره خدمات فنی در حمص مرحله اول کارهای تعمیر و نگهداری جاده ریبله القصیر – جسر الخشب را با هزینه تقریبی 55 میلیون لیر سوریه به پایان رسانده است.
ادامه مطلب