اداره کشاورزی ادلب طرح کاشت 3000 اصله درخت در تپه خان شیخون در حومه آزاد شده استان ادلب جهت حفظ پوشش گیاهی و گسترش آن را اجرا کرد.
ادامه مطلب