تعداد گلخانه‌ها در لاذقیه با افزایش 1000 گلخانه که به مجموع  14855 گلخانه برسد برای فصل 2020-2021 ، و مهندس فادی
ادامه مطلب