اداره گردشگری درعا مجوز احداث دو پروژه گردشگری را با هزینه سرمایه گذاری حدود یک میلیارد لیر سوریه(400 هزار دلار) اعطا کرد.
ادامه مطلب